Leczenie farmakologiczne

METODY LECZENIA ZATOK

Z reguły leczenie stanów ostrych zaczyna się od farmakoterapii. Są jednak chorzy, u których leczenie farmakologiczne nie przynosi zamierzonych efektów i zapalenie przechodzi w proces przewlekły. Przedłużanie się takiego ostrego czy podostrego zapalenia zatok przynosowych często bywa spowodowane nieprawidłowościami w budowie anatomicznej jam nosa i ujść zatok, co dodatkowo utrudnia drenaż wydzieliny z zatok. W takim przypadku najczęściej konieczna jest interwencja chirurgiczna.

Leczenie farmakologiczne

Ostre zapalenie zatok. Leczenie zakłada stosowanie:

  • leków obkurczających naczynia błony śluzowej (stosowane ogólnie lub miejscowo)
  • mukolityków (leki rozrzedzające wydzielinę)
  • leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych
  • leków przeciwhistaminowych
  • antybiotyków

Leczenie zabiegowe

W przypadku przewlekłego zapalenia zatok zalecane jest leczenie operacyjne, polegające na odtworzeniu naturalnych proporcji w budowie anatomicznej nosa i zatok oraz usunięciu zmian miejscowych, wywołanych przez stan zapalny np.: polipów, ziarniny zapalnej, torbieli. Stosowaną przez nas metodą leczenia jest Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Nosa i Zatok (FESS) – zabieg nowoczesny, skuteczny, mało inwazyjny oraz najnowsze Cewnikowanie Endoskopowe Zatok (CEZ), czyli tzw. balonoplastyka.

Skutki lekceważenia

Przewlekłe procesy zapalne zlokalizowane w zatokach przynosowych często doprowadzają do powstania zmian przerostowych w obrębie błony śluzowej i wytworzenia się tzw. torbieli umiejscowionych wewnątrz zatoki obocznej nosa. Nieleczone lub nieprawidłowo leczone zapalenie zatok może prowadzić też do innych poważnych następstw. Mogą to być: powikłania wewnątrzczaszkowe tj. zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, ropień nadtwardówkowy, ropień podtwardówkowy, ropień mózgu, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej oraz powikłania oczodołowe tj. obrzęk zapalny powiek, zapalenie tkanek miękkich oczodołu, ropień podokostnowy, ropień oczodołu.